Medlem Meld dig ind

Udmeldelse

Du kan kun melde dig ud af foreningen ved at skrive eller maile til os

Hvis du ønsker at udmelde dig af Danmarks Lærerforening, skal du sende os din udmeldelse skriftligt pr. brev til Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K. eller mail til dlf@dlf.org. Du kan sende din udmeldelse til din lokale kredskasserer eller til Danmarks Lærerforenings sekretariat. Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. For eks: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

Hvis du melder dig ud pga. overgang til andet fagforbund i forbindelse med, at du skifter job træder udmeldelsen i kraft pr. datoen for overflytning.