Forhåndsaftale for

børnehaveklasseledere og lærere gældende fra 1. august 2014

Esbjerg Kommune og Esbjerg Lærerforening har indgået følgende forhåndsaftale for børnehaveklasseledere og lærere  om funktionsløn og kvalifikationsløn.

Se aftalen her

Emner

Målgruppe