Pensionsmøde for +58

OBS OBS MØDET ER FLYTTET

Pensionsmøde for +58 år med Lærernes Pension og Lærernes a-kasse

               Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.30 – 19.30

på Danmarksgades skole, Danmarksgade 53 i personalerummet på 1. sal

Du vil her møde konsulenter fra Lærernes a-kasse og konsulenter fra Lærernes Pension.

Bemærk at dagsordenen og mødestedet er ændret

Indholdet på dagsordenen er følgende:

-      DLF-A                                          kl. 16.30 – 18.15

  • Efterløn – hvornår
  • Efterlønsbeviset
  • 2 slags efterløn
  • Det med pengene
  • Muligheder på efterløn
  • Hvad skal man gøre?
  • Opsat pension?

-      Pause med spisning                     kl. 17.45 – 18.15

-      Lærernes Pension                         kl. 18.15 – 19.30

-      Tjenestemænd kan efter pausen mødes med vores konsulenter, Bjarne Toft og Hanna Auken, der vil orientere om generelle forhold for tjenestemandspension.

Der serveres et mindre traktement halvvejs i programmet.

Medbring gerne din egen tablet/bærbare computer til mødet. Husk Nem-id.

Vi ser frem til at se dig

Eventuelle afbud sendes til lollarsen18@gmail.com eller på tlf. 27 20 75 93 

Med venlig hilsen 

Kredsstyrelsen
Esbjerg Lærerforening

Emner

Målgruppe