Møde for nyansatte lærer

torsdag den 28. september kl. 18.30 - senest kl. 20.30

Du inviteres hermed til møde i Esbjerg Lærerforening, Jyllandsgade 22, 1. sal.

På mødet vil ELF´s kredsstyrelse og konsulenter gerne fortælle dig om, hvilke krav og rettighe­der du har som nyansat lærer. Vi vil således bl.a. komme ind på følgende emner samt svare på spørgsmål fra jeres side:

    Overenskomst - herunder arbejdstid og løn

    Administrationsgrundlaget i Esbjerg og Fanø Kommune

    Fix- og flexaftalen med puljetid i Esbjerg og Fanø

    Den lokale lønaftale

    Hvad kan jeg bruge ELF og DLF til – medlemskab

    ELF’s opbygning

                       Kredsstyrelse - konsulenter - sekretærer – TR

                       Generalforsamling - opfordring til at komme

                       Kommunikation

                       ELF100.dk, LærerNyt og Facebook

    Ferie / 6. ferieuge det første arbejdsår

    Pension

    MED

    Ytringsfrihed og sociale medier.

Lån og Spar deltager i arrangementet. DLF er hovedaktionærer i banken. Du vil modtage gode råd og vejledning. Lån og Spar sponsorerer en del af arrangementet.

Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig til Marianne Carlsen på maca@dlf.org eller på tlf. 7513411 snarest eller senest den 21. september 2017.  

                                          På Esbjerg Lærerforenings vegne

                                          Lars O. Larsen