Møde for børnehaveklasseledere

Mandag d. 17. september 2018 kl. 17.00 - 19.00

Møde for børnehaveklasseledere den 17. september 2018 kl. 17.00 – 19.00

I Esbjerg Lærerforening’s lokaler, Jyllandsgade 22 1. tv.

Deltagere bedes medbringe egen opgaveoversigt.

Dagsorden:

  • Gennemgang af OK’18 med fokus på børnehaveklasseledernes forhold sammenholdt med administrationsgrundlaget - herunder løn. 
  • Gennemgang af eksempel på opgaveoversigt
  • Fix- og flekstidsaftalen, max undervisningstimetal, ledelsesplanlagte møder, betydningen af nedsat tid, tjenestemandsansat eller overenskomstansat, pension
  • Eventuelt

Der serveres et let traktement. 

Med venlig hilsen 

Kredsstyrelsen
Esbjerg Lærerforening 

Tilmelding til maca@dlf.org eller tlf. 75 13 41 11 senest d. 10/9