Generalforsamling 2020

Kære medlem

Torsdag d. 19. marts 2020 holder Esbjerg Lærerforening valggeneralforsamling.

Som medlem har du her mulighed for at gøre din indflydelse gældende på to måder.

  1. Mød op, stem og deltag eventuelt i debatten.
  2. Stil op til valg.

Har du interesse for det fagpolitiske arbejde og ønsker du at stille dit kandidatur til rådighed, har du mulighed for at få bragt dit valgoplæg i LærerNyt, som har deadline d. 7. februar 2020. Kontakt formanden, Kenneth Nielsen

På valg er formand, næstformand, tre kongresdelegerede kredsstyrelsesmedlemmer samt et ordinært kredsstyrelsesmedlem.

Nuværende situation d. 10. januar 2020:

5 Kandidater til 6 poster

Formandspost: Maja Gundermann Østergaard opstiller

Næstformand: Lars Overgaard Larsen genopstiller

Kredsstyrelsesmedlemmer: Karsten Munk Nielsen, Hanne Lassen og Signe Lindberg Nielsen genopstiller alle.

Kommunerepræsentant fra Fanø vælges ved TR-valget på Fanø skole. Jonas Tauman genopstiller.

Med venlig hilsen

Kredsstyrelsen