Generalforsamlingen og reception udsat

Vi har ansvar for mer´ end os selv.

(Citat fra Danmarks Lærerforenings foreningssang.) 

 

Kredsstyrelsen i Esbjerg Lærerforening ser med stor alvor på den situation, samfundet og dermed også kredsens to kommuner er havnet i på baggrund af udbruddet af coronavirus. 

Det seneste døgn har betydet en markant forøgelse af antallet af smittede borgere, og vi er vidende om, at også elever og ansatte i Fanø og Esbjerg kommuners skolevæsen nu er berørt af smitten. Vi vil på ingen måde bidrage til, at situationen forværres i de to kommuner.

Kredsstyrelsen finder det derfor rigtigst at følge alle regeringens og myndighedernes opfordring til at udvise den allerstørste hensyntagen til befolkningens og landets interesser. 

Derfor vælger vi at udsætte såvel generalforsamlingen 19. marts 2020 som receptionen for den afgående og tiltrædende formand den 21. marts 2020. 

Det har den vedtægtsmæssige konsekvens, at den generalforsamlingsvalgte kredsstyrelse fortsætter som ledelse for kredsen sammen med den kommunerepræsentant, der vælges i Fanø Kommune, indtil der kan afholdes en ny generalforsamling med de i vedtægterne bestemte varsler. 

Idet vi håber på alles forståelse for den trufne beslutning. 

På kredsstyrelsens vegne

Kenneth Nielsen

Formand

Emner

Målgruppe