Om ELF

Generalforsamling

Næste generalforsamling er d. 21. marts 2019
Kenneth Paa Talerstolen

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Den indkaldes ved opslag på skolerne/arbejdsstederne og annonceres i LærerNyt samt ved opslag på hjemmesiden.

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal, normalt tredje torsdag i marts måned.