Politik Aftaler

Arbejdstid

Der er lavet nyt administrationsgrundlagt for både Esbjerg Kommune og Fanø Kommune.

Den centrale arbejdstidsaftaler er erstattet af et sæt arbejdstidsregler, som Folketinget har vedtaget ved lov - Lov409.