Kredskontoret er lukket

Kredskontoret vil være lukket for fysiske henvendelser frem til den 17. april 2020

Kredsstyrelsen ser med stor alvor på den aktuelle situation. Vi opfordrer til, at alle medlemmer bidrager til, at situationen løses på bedst mulig måde. Vi beder medlemmerne respektere, at der er ledelsesret og ledelsespligt, og at skolelederne med sikkerhed handler ud fra de anvisninger, de via Skoleadministrationen får fra Sundhedsmyndighederne.

Vi forventer, at kredsens tillidsrepræsentanter medvirker positivt til, at arbejdspladserne, hvor vores medlemmer arbejder, fungerer bedst muligt i denne situation. 

Arbejdsmiljørepræsentanter må også forvente, at der er øgede forventninger til deres rolle, da en sundhedskrise også kalder på et stærkt samarbejde i arbejdspladsernes sikkerhedsgrupper. 

Kredskontoret vil være lukket for fysiske henvendelser; men der vil være nogle mailadresser, du kan kontakte os på ved uopsættelige spørgsmål. 

Formand: Kenneth Nielsen keni@dlf.org

Konsulent: Bjarne Toft bt@dlf.org

 

Næstformand: Lars O. Larsen lollarsen18@gmail.com

Kredsstyrelsesmedlem: Maja Gundermann magu@dlf.org

Kredsstyrelsesmedlem: Karsten Munk Nielsen kamn@dlf.org

Kredsstyrelsesmedlem: Signe Nielsen sign3464@gmail.com

Som ansat er du forpligtet til at holde dig orienteret og løse arbejdsopgaver på arbejdspladsen eller fra privaten. Derfor må du forvente, at der er et krav om, at du har en PC i hjemmet.

Du må forvente, at din arbejdsplads udarbejder en vagtplan. Der kan være objektive kriterier, hvor visse medarbejdere er fritaget for at være en del af vagtplanen. Igen må man acceptere, at skolens ledelse handler ud fra objektive kriterier, som er aftalt med Skoleadministrationen i samarbejde med Sundhedsmyndighederne. 

Kredsen vil som udgangspunkt kommunikere via DLF Insite. Dit login er - hvis du ikke har ændret det - Brugernavn: dit personnummer, adgangskode: de sidste fire cifre i dit personnummer. 

Også kredsens Facebook-side vil kunne tages i anvendelse. 

På kredsens vegne udtrykker jeg ønsket om, at alle kommer så skånsomt som muligt gennem den aktuelle sundhedskrise. 

Kenneth Nielsen

Formand