Åben brev til Esbjerg Kommune

Åbent brev til Børn og Familieudvalget i Esbjerg kommune

Kære udvalg

Når nu I skal til at drøfte retningen og rammerne for frisættelsen af folkeskolerne i Esbjerg Kommune, så håber vi inderligt, at I vil holde folkeskolelovens formålsparagraf op som jeres primære pejlemærke. I formålsparagraffen beskrives nemlig kernen i skolens opgave, hvorfor vi driver skole, hvordan der skal samarbejdes mellem skole, forældre og elever - og hvem, der har ansvaret for kvaliteten i undervisningen. At nå ind til kernen i skolens opgave kræver tid, ro og frihed til at lade den fagprofessionelle dømmekraft få et større råderum.

Bedre tid opnås delvist ved at skrælle unødigt og meningsløst bureaukrati og dataindsamling bort, men dette vil ikke kunne gøre det alene. Da man med folkeskolereformen skruede op for elevernes timetal, blev det finansieret ved at lade lærerne og børnehaveklasselederne undervise markant flere timer. Det fik kort fortalt den uheldige konsekvens, at undervisningen blev mere standardiseret, mindre varieret, og selvom det smerter os som lærere at indrømme, så blev den også mere kedelig - for at sige det, som det er. Hvis lærere og børnehaveklasseledere skal levere undervisning af højere kvalitet og bedre trivsel for eleverne end det, de leverer i dag, så kræver det simpelthen mere tid til forberedelse, teamsamarbejde, et tæt skole/hjem-samarbejde og deltagelse i klassens sociale arrangementer. Det er en utopi at forestille sig, at man kan levere undervisning af topkvalitet i 27-29 lektioner om ugen i klasser, hvor man står alene med ikke bare rigtig mange børn, men også med den store og komplekse opgave, det er at inkludere alle, så de føler sig som en værdifuld del af fællesskabet. Derfor håber vi, I vil være ambitiøse og gribe denne helt enestående chance til at tænke i kvalitet frem for kvantitet. Det kan, som vi ser det, ikke lade sig gøre uden at sænke elevernes timetal til et niveau, som det, de havde før reformen. Vi oplever, at det også er det, elever og mange forældre sukker efter. Skolerne kan dermed vælge enten at sænke lærernes og børnehaveklasseledernes undervisningsmængde og på den måde give mere tid til alle de vigtige opgaver, der ligger omkring undervisningen, hvorved kvaliteten højnes, eller de kan vælge at bruge den frigivne tid på flere to-lærer-timer, som også vil bidrage til at højne kvaliteten og trivslen.

Mere ro opnås helt enkelt ved ikke at igangsætte nye kommunale projekter i den periode, hvor frihedsforsøget skal løbe. På skolerne er vi rigtig glade for tilbud som fx ude.nu, Myrthuegård, Byg-et-hus, Edison og meget andet, men lad det blive ved netop det – tilbud. Det er nu en gang de fagprofessionelle omkring en klasse, der sammen med eleverne bedst kan vurdere, om netop de børn, de arbejder med og kender rigtig godt - med deres forudsætninger og udfordringer – har gavn af at deltage i det ene eller andet forløb eller projekt.

Mange lærere er f.eks. glade for at bruge Meebook i deres undervisning. Nogle i mange fag og klasser, andre i enkelte og nogle slet ikke. Det er fint at have en platform som Meebook til rådighed, men lad det blive ved det – et tilbud. Der findes masser af andre måder, hvorpå man kan planlægge og evaluere sin undervisning og elevernes udbytte, og vi er helt i stand til selv at vurdere, hvornår og hvordan det giver bedst mening. Ved at lade den fagprofessionelle dømmekraft få et større råderum, bliver der plads til at lade nye ideer og udvikling spire nedefra – både dem, der kommer fra eleverne og dem, der kommer fra de fagprofessionelle.

Vi ønsker jer rigtig god arbejdslyst og glæder os til at mærke friheden ude på skolerne.

Frikommuneforsøget kan vise sig at blive et vigtigt skridt hen imod kommunens ambition om at have Danmarks bedste folkeskoler, og vi ser meget frem til at erfare, hvordan man yderligere vil investere på skoleområdet i bestræbelserne på at nå målet.

Med venlige hilsner Kredsstyrelsen

Esbjerg Lærerforening

Emner

Målgruppe