Medlemsbrev d. 24. november 2020

Kære alle

Esbjerg Lærerforening og Esbjerg kommune er nu gået i gang med forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale, som skal supplere den centrale arbejdstidsaftale fra august 2021. 

Vi har på nuværende tidspunkt haft fire forhandlingsmøder og har planlagt to ugentlige møder frem til jul. 

På begge sider af bordet er vi enige om, at en lokal arbejdstidsaftale, der skaber gennemsigtighed, overblik og bedre sammenhæng mellem tid og opgaver vil føre både til et bedre arbejdsmiljø og bedre kvalitet i undervisningen. Vi er desuden enige om, at en lokalaftale er et helt nødvendigt fundament for jeres engagement i det kommende frikommuneforsøg. 

Jeg vil gerne takke tillidsrepræsentanterne og jer der deltog i det virtuelle lyttemøde for alle de gode input, som vi bruger helt konkret i forhandlingerne. Det er jeres arbejdsvilkår, det handler om, og I skal vide, at vi gør vores ypperste for at forhandle os frem til en aftale, som fører til konkrete forbedringer. Luftige hensigtserklæringer kan I ikke bruge til noget. 

Det bliver helt sikkert ikke lette forhandlinger, men vi har allerede haft mange gode drøftelser, og der er stor vilje til at lytte nysgerrigt til hinandens perspektiver, så vi er fortsat optimistiske. 

Det er endnu uvist, hvilke rammer det kommende frikommuneforsøg kommer til at have, og man er kun så småt startet op på de politiske drøftelser i byrådet. En ting er dog sikkert og vist, og det er, at der findes rigtig mange interessenter med bud på, hvad forsøget bør indeholde af initiativer. 

Fra Esbjerg Lærerforening må budskabet til politikere, forvaltning og skoleledere være, at der skal skabes tid og ro til fordybelse og udvikling af den gode undervisning. Det kan kun ske ved, at man fjerner meningsløse skal-opgaver og i stedet giver friheden til den enkelte lærer og børnehaveklasseleder, så den professionelle dømmekraft får et større råderum. 

I Esbjerg Lærerforening er vi fortsat meget bevidste om, at jeres hverdag på skolerne er præget af bekymringer i forbindelse med corona-epidemien og de stigende smittetal. Vi ved, at nogle skoler er særligt hårdt ramt, og vi ved at man på forvaltningen er meget opmærksomme på udfordringerne. 

Tilbagemeldingerne til os er, at der på de fleste skoler ser ud til at være etableret ugentlige møder mellem ledelse, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Det ser ud til, at det skaber mere ro og bedre inddragelse i de beslutninger, der bliver taget. Det udelukker selvfølgelig ikke, at der bliver taget beslutninger, som I kan være uenige eller undrende overfor, men det giver jer en mulighed for at få indflydelse på dem. 

Her på kontoret gør vi også, hvad vi kan for at passe på hinanden og har derfor fortsat lukket for fysiske henvendelser, med mindre man har en aftale. I er som altid velkomne til at ringe, og kontoret vil fortsat være bemandet, så vi kan tage jeres opkald. 

Med venlig hilsen 

Maja Gundermann Østergaard
Esbjerg Lærerforening

Emner

Målgruppe