Medlemsbladet, LærerNyt, er på trapperne

Temaerne for bladet bliver corona, frikommuneforsøget og den kommende generalforsamling.

I den forbindelse vil vi gerne invitere dig til at komme med dit bidrag til bladet. Det kunne være en hverdagsfortælling fra arbejdslivet som lærer under nedlukningen, dine drømme for frikommuneforsøget eller noget helt tredje.

Der er ingen formkrav, men et omfang på ca. 3/4 side vil være en god rettesnor. Vedlæg venligst et vellignende foto i en god kvalitet/opløsning.

Vi skal have dit indlæg i hænde senest d. 15. februar kl. 12.00 på kamn@dlf.org

I tilfælde af at vi modtager flere indlæg, end bladet kan rumme, forbeholder vi os retten til at prioritere.

Vi glæder os til at modtage dit bidrag.

Med venlig hilsen
Esbjerg Lærerforening

Målgruppe