Invitation til medlemsmøder

2012.FagligtMøde.1511.1
Kære medlem af Esbjerg Lærerforening

Vi har brug for dig!

Kom og vær med til at sætte retning på foreningens arbejde både centralt og lokalt når vi afholder medlemsmøder med let traktement.

D. 14. november 2022 kl. 15.00 – 16.30 på Sønderrisskolen

D. 17. november 2022 kl. 15.00 – 16.30 på Vittenbergskolen

D. 28. november 2022 kl. 15.00 – 16.30 på Bakkevejens skole

På møderne vil vi gerne drøfte hvilke fokusområder, du og dine kolleger mener foreningen skal prioritere for at skabe bedre arbejdsvilkår for dig som medlem.

Alle de input og tilbagemeldinger vi får på møderne, vil blive brugt både lokalt og centralt i foreningen.

Noget vil fx indgå i Danmarks Lærerforenings forberedelse til OK24, noget andet vil vi tale med politikerne om og noget tredje vil Esbjerg Lærerforening gå videre med i samarbejdet med Esbjerg og Fanø Kommuner.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig med angivelse af, hvilket medlemsmøde, du ønsker at deltage i senest d. 9. november 2022 til maca@dlf.org.

Med venlig hilsen

Kredsstyrelsen 
Esbjerg Lærerforening

Målgruppe