Medlem

Kontingent

Penge
Kontingent pr. 1. januar 2024

Fra den 1. januar 2024 vil kontingentet for alle medlemmer bestå af kredskontingent og det centrale kontingent. 

Kontingentsatser 

DLF   

Kreds 

I alt pr. mdr. kr.

Fraktion 1 - 2  

229

316

545

Fraktion 4 pensionister

77

39

116

Fraktion 6 særlige medlemmer

98

29

127

Når du går på pension skal du selv gøre Esbjerg Lærerforening opmærksom på, at du skal overføres til Seniorklubben.

Kontingentnedsættelser: Se DLFs hjemmeside om kontingentnedsættelse fx i forbindelse med dagpenge m.v.