Medlem

Seniorklub

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele.

Når du går på pension, skal du huske at meddele det til din lokale kreds i god tid, idet du som pensionist skal betale et reduceret kontingent. Du skal være opmærksom på, at du ikke længere kan blive overflyttet som pensionist med tilbagevirkende kraft.

Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. 12 år efter din folkepensionsalder bliver du automatisk kontingentfri.


Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dig af Danmarks Lærerforening, skal du sende os din udmeldelse skriftligt pr. brev eller mail. Du kan sende din udmeldelse til din lokale kredskasserer eller til Danmarks Lærerforenings sekretariat. Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. For eks: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

Hvis du melder dig ud af Danmarks Lærerforening, kan du ikke melde dig ind igen. Du har dog mulighed for at annullere din udmeldelse. I praksis betyder det, at du skal betale kontingentet for den periode, der er gået, siden du meldte dig ud.