Medlem

Seniorklub

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele.

Når du går på pension, skal du huske at meddele det til din lokale kreds i god tid, idet du som pensionist skal betale et reduceret kontingent. Du skal være opmærksom på, at du ikke længere kan blive overflyttet som pensionist med tilbagevirkende kraft.

Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. 12 år efter din folkepensionsalder bliver du automatisk kontingentfri. 

Pensionister medlemsfordele i Danmarks Lærerforening

Udmeldelse af lærerforeningen

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til din lokale kreds eller til Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. For eks: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

Hvis du har meldt dig ud af foreningen ved overgang til efterløn eller pension, har du mulighed for at fortryde det og kan blive genindmeldt indtil to år efter udmeldelse. Kontakt DLF's medlemsservice på tlf. 33696300 eller medlemsservice@dlf.org