Medlem Seniorklub

Bestyrelse

Adresseliste for Seniorklubbens bestyrelse 2017

Formand: 

Else Møller Kristensen
Matrosvænget 120, 6710 Esbjerg V
else.moeller.kristensen@skolekom.dk

Næstformand:

Inge Aagaard
Sverrigsgade 3A, 6700 Esbjerg
ingeaagaard@live.dk

Regnskabsfører:

Hans Erik Laustsen
Grandvangen 7, 6715 Esbjerg N
Hlaustsen@bbsyd.dk

Sekretær: 

Ruth Juul
Matrosvænget 212, 6710 Esbjerg V
Ruth.Juul@gmail.com

P-Forum:

Lars Klivager Jensen
Baggesens Allé 29, 6700 Esbjerg
lars.klivager@gmail.com


Inger Gamborg Andersen
Østergårdsvej 17, 6690 Gørding