Om ELF

Generalforsamling

Kenneth Paa Talerstolen
Ordinær generalforsamling og valggeneralforsamling torsdag d. 11. juni 2020 kl. 17.30 virtuel på skoler

Kære medlem

Afviklingen af generalforsamlingen bliver anderledes denne gang. Datoen er den 11. juni 2020 kl. 17.30 med en alternativ dato den 25. juni 2020, hvis forsamlingsforbuddet ikke bliver ændret til den 11. juni 2020 og med håb om, at det i så fald bliver det til den 25. juni 2020.

Generalforsamlingen afholdes på 7 følgende skoler:

Vadehavsskolen – afdeling Vittenberg,

Fortunaskolen – afdeling Bakkevej,

Signaturskolen – afdeling Kvaglund,

Urbanskolen – afdeling Præstegård,

 Cosmos – afdeling Bakkeskolen

Bohrskolen – afdeling Vita,

Auraskolen – afdeling Sønderris

Generalforsamlingen begynder via Skype på 7 skoler. Darum Børneby knyttes til Fortunaskolen på dagen. Fanø skole vælger selv, om de vil deltage på én af Esbjergskolerne eller selv vil afholde det på Fanø. Pensionister(fraktion 4), Studie 10, UU, SSP Forebyggelse og vejledning, Myrthuegård, PE, CSV, SOSU og Kommunikationscenteret deltager på et eller flere af de øvrige steder.

Der er udsendt tilmeldingsliste i forhold til bestilling af sandwich, øl og vand, så vi har et overblik over deltagerantallet på de enkelte skoler. Der kan være medlemmer, der vælger en skole, der er nærmere deres hjem, hvilket også er muligt. Tilbagemeldingsfristen til skolens TR’er eller kredskontoret er den 4. juni 2020. Selvfølgelig er det altid muligt at møde op til en generalforsamling uden tilmelding, men i denne situation, som vi står i lige nu, vil vi opfordre til, at alle nøje overvejer, om de deltager eller ej, så vi kan holde os under forsamlingsgrænsen. Hvis der på nogle af de udvalgte skoler er flere tilmeldt, end forsamlingsforbuddet tilsiger, kan vi blive nødt til at benytte endnu et lokale på skolen, så vi lever op til kravene.

På Esbjerg Lærerforeningens vegne

Karsten Munk Nielsen