Ferieplan og -regler

Sommer2018
Lærerne holder ferie i en del af børnenes sommerferie og efterårsferie

Fanø Kommune holder lærerne/børnehaveklasselederne ferie 
05. juli - 30. juli 2021(20 dage),
18. oktober - 22. oktober 2021(5 dage).   

I Esbjerg Kommune holder lærerne/børnehaveklasselederne ferie
12. juli - 30. juli 2021(15 dag),
18. oktober - 22. oktober 2021(5 dage),
27. december 28. december 2021(2 dage),
11. marts - 13. marts 2022(3 dage).   

I alt 185 timer for fuldtidsbeskæftigede svarende til 5 ugers ferie / 25 dage ved 5-dages uge.

Hvis du er fastansat i løbet af dette skoleår, skal du tjekke, om du har optjent nok feriedage til at kunne afholde hele sommerferie. Det samme gør sig gældende for tidsbegrænsede ansatte, hvor ansættelsesforholdet måske automatisk udløber sidst i juni.

For begge gruppers vedkommende er det vigtigt, at optjent ferie afholdes først, inden man evt. kan få dagpenge fra Lærernes a-kasse – derfor er vores opfordring altid at henvende sig til a-kassen i rigtig god tid inden den kollektive skolelukningsperiode indtræder i sommerferien.