Ferieplan og -regler

Sommer2018
Lærerne holder ferie i en del af børnenes sommerferie og efterårsferie

Fanø Kommune holder lærerne/børnehaveklasselederne ferie 

Skoleåret 2023/2024
16. oktober - 20. oktober 2023 (5 dage)
3. juli - 30. juli 2024 (20 dage)

Skoleåret 2024/2025
14. oktober - 18. oktober 2024(5 dage)
02. juli - 29. juli 2025 (20 dage)  

I Esbjerg Kommune valgte man at ændre placeringen af ferie lige før sommerferien 2023. Nu holder lærerne/børnehaveklasselederne ferie

Skoleåret 2023/2024
16. oktober – 20. oktober 2023 (5 dage)
12. februar - 16. februar 2024 (5 dage)
08. juli – 26. juli 2024 (15 dage)

Skoleåret 2024/2025
14. oktober - 18. oktober 2024 (5 dage)
10. februar - 14. februar 2025 (5 dage)
07. juli - slutdato endnu ikke fastlagt

I alt 185 timer for fuldtidsbeskæftigede svarende til 5 ugers ferie / 25 dage ved 5-dages uge.

Hvis du er fastansat i løbet af dette skoleår, skal du tjekke, om du har optjent nok feriedage til at kunne afholde hele sommerferie. Det samme gør sig gældende for tidsbegrænsede ansatte, hvor ansættelsesforholdet måske automatisk udløber sidst i juni.

For begge gruppers vedkommende er det vigtigt, at optjent ferie afholdes først, inden man evt. kan få dagpenge fra Lærernes a-kasse – derfor er vores opfordring altid at henvende sig til a-kassen i rigtig god tid inden den kollektive skolelukningsperiode indtræder i sommerferien.

Se Placeringen af arbejdsdage i skoleåret 2023/2024 i Esbjerg Kommune

Link til Sygdom i forbindelse med ferie

Link til DLFs side om ferie