Om ELF Esbjerg Lærerforening

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen i Esbjerg Lærerforening pr. 01.04.16.
 

Formand og Kongresdelegeret
Kenneth Nielsen
Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.
Formand for Forretningsudvalg.
Fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune.

 

Næstformand og Kongresdelegeret
Karsten Munk Nielsen
Formand for Pædagogisk udvalg.
Medlem af Organisationsudvalg og Forretningsudvalg.
Tillidsrepræsentant på Cosmosskolen, Spangsbjerg.

 

Kongresdelegeret
Lars O. Larsen
Formand for Organisationsudvalget.
Medlem af Pædagogisk udvalg.
Tillidsrepræsentant på Urbanskolen, Urban D.

 

 

Kongresdelegeret
Maja Gundermann
Medlem af Organisationsudvalget og Pædagogisk udvalg.
Suppleant på Bohrskolen, Vita

Kasserer og Kongresdelegeret
Hanne Lassen
Medlem af Organisationsudvalg og Pædagogisk udvalg.
Arbejdsmiljøansvarlig.
Suppleant på Vadehavsskolen, Haulundvej.
  Kredsstyrelsesmedlem
Jonas Tauman
Kommunerepræsentant fra Fanø.
Medlem af Organisationsudvalget og Pædagogisk udvalg.
Tillidsrepræsentant på Fanø Skole.