Brev til byrådspolitikere

Kære Byrådspolitikere

I Esbjerg Kommunes Børn- og Ungepolitik står der bl.a., at vi arbejder for ”at børn og unge trives og har en sund udvikling” samt at ”børn og unge oplever at få støtte og hjælp til at indgå i sunde og udviklende fællesskaber.” Det gør vi bl.a. ved ”at skabe rammer, som medvirker til at forebygge, at barnet eller den unge kommer i en udsat position.”

Læs hele brevet her

Målgruppe