Høringssvar om decentral skolestruktur

Høringssvar til forslag om indførelse af en decentral skolestruktur samt ændring af skolenavne

Den 19. februar 2024 skal byrådet i Esbjerg Kommune tage stilling til forslaget om en ny decentral skolestruktur.

Hvis du er interesseret i at læse kredsstyrelsens høringssvar, kan du læse det her: