Politik Aftaler

Praktikaftale

Esbjerg Kommune, Fanø Kommune og Esbjerg Lærerforening

har indgået en aftale om aflønning for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Praktikaftalen er blevet evalueret i maj 2015.

Aftalen kører uændret videre indtil april/maj 2016, hvor aftalen igen vil blive evalueret.