Forflyttelser

Esbjerg Kommune har opsagt aftalen vedrørende forflyttelser i Esbjerg Kommune på skoleområdet pr. 30. september 2023.

Esbjerg Kommune følger "Retningslinje for tryghed i ansættelsen" der kan findes på EK-nettet.