Om ELF Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Plakatgf
Ordinær generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023 kl. 17.00 UC SYD Esbjerg

Kære medlem

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag d. 16. marts 2023 kl. 17.00 på UC-Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.

Tilmelding til din TR eller kredskontoret senest  torsdag d.  9. marts 2023.

Generalforsamling 2023 - Bilag

Resolution enstemmigt vedtaget

Formandens mundtlige beretning

Endelig dagsorden

Årsregnskab 2022

LærerNyt - Skriftlig beretning

Foreløbig dagsorden

Vedtægtsændringer Bilag 1